Newsletter jubileumsspecial december 2020

Newsletter jubileumsspecial december 2020

Svenska Blues fyllde tio år i slutet av 2020, efter uppstarten 10 december 2010. I ett specialframtaget jubileumsbrev tittar vi tillbaka på höjdpunkter i supporterklubben under de gångna tio åren. Dessutom sammanfattas Blues säsonger dessa år. KRO!

Du finner brevet här